Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych „SIL” w Lubartowie

Przemóc niemoc
ograniczanie zjawiska marginalizacji społecznej

 

Aktualności

Włącz się!

Włącz się! Projekt dofinansowany w ramach konkursu 1/2020 pn. „Pokonamy bariery” ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

„Organizowanie i prowadzenie zintegrowanych działań na rzecz włączenia osób niepełnosprawnych w rynek pracy, w szczególności przez: doradztwo (...)

„Prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć, które: a) mają na celu nabywanie, rozwijanie i podtrzymywanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego (...)

Co nas wyróżnia

NAGRODY, PODZIĘKOWANIA i REFERENCJE

PARTNERZY I GRANTODAWCY

ul. Bolesława prusa 45, 21-100 Lubartów

Kontakt

Adres

ul.Bolesława Prusa 45, 21-100 Lubartów

Telefon

tel. 690 631 290

Nr konta

17 1600 1462 1857 7670 5000 0001

Email

sillubartow.org@gmail.com