Agencja zatrudnienia

Agencja zatrudnienia

Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych ”SIL” z dniem 17.10.2022 r. pod numerem 28729  zostało dodane do rejestru podmiotów prowadzących agencję zatrudnienia uprawniający do świadczenia usług: pośrednictwa pracy, doradztwa personalnego lub poradnictwa zawodowego. 

Bilans z działalności na koniec 2022 roku:

  • W ramach prowadzonych projektów zorganizowano 32 staże zawodowe
  • Pracę podjęło – 13 osób, w tym: 12 na podstawie umowy o pracę i 1 umowa zlecenie
  • Z pomocy doradcy zawodowego skorzystało  – 72 osoby
  • Z pomocy doradcy biznesowego skorzystało – 9 osób
Young family with their sons at home having fun